The JBI Evidence Implementation Training Program (EITP)

Termín:  Prosím, informujte se u Ing. Palacké na ivetapalacka@muni.cz

Cena: 2200 EUR
(Pozn. tento program je možné absolvovat pouze v Brně – Česká republika, Adelaide – Austrálie a v San Franciscu – USA, s průměrnou cenou 60 000 Kč)

Místo konání: Masarykova Univerzita


Popis vzdělávacího programu

The JBI Evidence Implementation Training Program  (dále EITP) představuje celosvětově unikátní ucelenou vzdělávací aktivitu zaměřenou na implementaci vědeckých důkazů ve zdravotnické praxi a její konkrétní realizaci.

EITP je určen především klinickým odborníkům a dalším zdravotnickým profesionálům jako například manažerům v oblasti zdravotnictví, odborníkům v oblasti veřejného zdravotnictví a zdravotnické politiky.

Svou účast byste neměli promarnit tehdy, pokud:

Cíle a náplň vzdělávacího programu

Jako účastník EITP se seznámíte se strategiemi implementace vědeckých důkazů do zdravotnické praxe a s principy vedení pracovníků při zavádění nejlepších dostupných vědeckých důkazů.

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na:

  1. Základní principy: vedení pracovníků včetně identifikace Vašich silných a slabých stránek v roli vedoucího týmu, identifikace silných a slabých stránek členů Vašeho týmu a na možnosti rozvoje silných stránek Vás i Vašeho týmu
  2. Současné přístupy k implementaci vědeckých důkazů do zdravotnické praxe
  3. Kritické zhodnocení existujících implementačních strategií
  4. „Změnu v praxi“
  5. Provedení klinického auditu
  6. Tvorbu implementačních strategií a jejich aplikaci do zdravotnické praxe
  1. Praktickou tvorbu Vašeho vlastního implementačního projektu a přípravu závěrečné zprávy výsledku implementačního projektu k publikaci v The JBI Evidence Implementation Journal (Impact Factor 2.548).
  1. Využití software PACES k provedení klinického auditu a procesu změny v praxi na podkladě vědeckých důkazů (GRiP process = „Getting Research into Practice“)

Vzdělávací program je kombinací přednášek a praktických částí, ve kterých navíc procvičíte své znalosti a dovednosti k tématu, cílené vyhledávání nejlepších dostupných vědeckých důkazů a publikační dovednosti.

Organizace vzdělávacího programu

EITP je šesti měsíční vzdělávací program, který probíhá formou dvou intenzivních workshopů. V první části vzdělávacího programu zahájíte tvorbu implementačního projektu, na kterou naváže půlroční období pro jeho realizaci ve Vašem pracovním prostředí. Při této činnosti budete moci využívat zdroje (konzultace, knihovník, software, studijní materiály atd.) Českého centra EBHC. Ve druhé části vzdělávacího programu bude implementační projekt dokončen.

Výstupem EITP je závěrečná zpráva implementačního projektu, připravená k publikování v odborném periodiku, jako např. The JBI Evidence Implementation Journal“ (Impact Factor 2.548) (https://journals.lww.com/ijebh/pages/default.aspx).

Účastníci EITP obdrží výukové materiály v anglickém jazyce a rovněž monografii Evidence-Based Healthcare – zdravotnictví založené na vědeckých důkazech v českém jazyce.

Přínos a benefity vzdělávacího programu

Úspěšní absolventi EITP budou schopni implementovat nejlepší dostupné vědecké důkazy a tím měnit a zefektivňovat zdravotnickou praxi ve svém pracovním prostředí.

EITP je certifikován JBI University of Adelaide, světovým lídrem v oblasti Evidence-Based Healthcare (https://jbi.global/). Úspěšní absolventi EITP získají status „Clinical Fellow“ JBI a stanou se členy JBI Alumni Association – celosvětové organizace sdružující všechny „Clinical Fellows“ zaměřené na diseminaci, transfer a využití vědeckých důkazů v praxi.

Pro přihlášení se do kurzu a další informace kontaktujte prosím administrátora centra vždy nejpozději měsíc před zahájením kurzu:

Ing. Iveta Palacká
ivetapalacka@mail.muni.cz
tel .: +420 549 496 691 

Platba

Zaregistrovaný účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné převodem na bankovní účet.