Kurz JBI CSRTP

Název kurzu: JBI Comprehensive Systematic Review Training Program (CSRTP) / Komprehenzivní kurz tvorby systematických review (kurzy mohou být pořádány v anglickém i českém jazyce)

Termín:             Prosím, informujte se u Ing. Palacké na ivetapalacka@muni.cz
Cena:                 24 250 Kč       
Místo konání:   Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta


Tento tréninkový program je navržen tak, aby připravil výzkumníky a kliniky k tvorbě zprávy komprehensivního systematického review vědeckých důkazů za použití JBI SUMARI softwaru.

Tento kurz byl již absolvován 1300 účastníky z více jak 35 zemí a stále je nejúspěšnější vzdělávací nabídkou. Plný, komprehensivní pětidenní program pokrývají tři moduly:

Modul 0001 je povinný a pokrývá první kroky v procesu tvorby systematického review společného pro všechny review – tvorba otázky, tvorba review protokolu, vyhledávací strategie, vyhledávaní a selekce studií. Zbývající dva moduly staví na tomto kroku a jsou specifické k typu vědeckých důkazů dané review otázky – kvantitativní (modul 0002) nebo kvalitativní a/nebo textové a názorové (modul 0003). Moduly 0002 a 0003 tohoto programu začínají se zkoumáním, které jde do hloubky – jedná se o kritické hodnocení získaných vědeckých důkazů, abstrakci dat a nakonec metody meta-syntézy (kvalitativní) a meta-analýzy (kvantitativní) extrahovaných dat.

Do programu jsou zahrnuty praktické sekce navržené tak, aby se participanti seznámili s každým krokem v procesu tvorby systematického review, včetně sekcí, kde se stávají schopnými práce s JBI softwarovým balíčkem (JBI SUMARI), což jim ulehčí tvorbu JBI review.

Pro další informace a registraci do kurzu kontaktujte prosím administrátora centra:

Ing. Iveta Palacká
ivetapalacka@muni.cz
tel.: +420 549 496 691