Personální složení

Ředitel

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

klugar@med.muni.cz

EBHC, metodologie syntézy vědeckých důkazů, determinanty zdraví a nemoci, fyziologie, hyperbarická medicína

 

Zástupce ředitele

Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.*

klugarova@med.muni.cz

kvantitativní & kvalitativní výzkum, fyzioterapie,
biomechanika, analýza pohybu, podiatrie

(*mateřská dovolená)

MUDr. Lucia Kantorová

lucia.kantorova@mail.muni.cz

klinické doporučené postupy, metodik

 

Kmenoví členové

Jméno E-mail Zaměření
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz dekubity, ošetřovatelství
MUDr. Ondřej Volný, Ph.D 214565@mail.muni.cz neurologie
Abanoub Riad yosryabanob@email.cz výzkumný pracovník, Evidence-Based stomatologie (EBD), klinická epidemiologie, globální zdraví

Mgr. Bc. Alena Langaufová, Ph.D.

alena.langaufova@med.muni.cz knihovník
Ing. Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D. tereza.vrbova@med.muni.cz klinické doporučené postupy, komunikace

Mgr. Tereza Friessová

tereza.friessova@med.muni.cz

junior researcher
MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D. radim.licenik@gmail.com zavádění a hodnocení klinických doporučných postupů, neurologie
PaedDr. Dagmar Tučková, Ph.D. dagmar.tuckova@upol.cz kvantitativní výzkum, determinanty zdraví, postgraduální student JBI
Mohammad Salman Hussain 245361@mail.muni.cz výzkumný pracovník

Mgr. et Mgr. Simona Slezáková

simona.slezakova@med.muni.cz

knihovník

 

Externí členové

 
Jméno E-mail

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ldusek@med.muni.cz  
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Jan.Muzik@uzis.cz  
Mgr. Ivana Nytra ivana.nytra@gmail.com  
Mgr. Soňa Bocková, Ph.D. sona.bockova@gmail.com  
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. Dana.Dolanova@uzis.cz  

Mgr. Michal Pospíšil 

michal.pospisil@uzis.cz  

PhDr. Petra Búřilová, BBA

Petra.Burilova@uzis.cz
doc. Petra Mandysová petramandy@yahoo.com  
Mgr. Juraj Čáp, PhD. juraj.cap@jfmed.uniba.sk  
doc. PhDr. Jana Marečková,  jana.mareckova@upol.cz