JBI Evidence-Based Clinical Fellowship Programme - druhá a finální část kurzu v rámci projektu SPIDER pro zdravotní sestry a lékaře

24. 1. 2022


V posledním lednovém týdnu 2022 jsme se sešli s našimi mezinárodními účastníky (zdravotními sestrami a lékaři), abychom pro ně uspořádali druhou a závěrečnou část programu JBI Evidence-Based Clinical Fellowship Program (EBCFP). Kurz proběhl online kvůli přetrvávajícím pandemii COVID-19.


Druhá část kurzu byla zaměřena na sdílení zkušeností všech účastníků s realizací projektů a poskytnutí zpětné vazby školitelů. Účastníci pak pokračovali ve vypracování svých implementačních reportů, které budou publikovány v recenzovaném časopise "The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports" (https://journals.lww.com/jbisrir/pages/default.aspx) a "International Journal of Evidence-Based Healthcare" (https://journals.lww.com/ijebh/pages/default.aspx) a přístupné v mezinárodních lékařských databázích. Poslední den kurzu je vždy zaměřen na prezentaci následných auditů a výsledků implementačních reportů.

Dvanáct účastníků z 5 různých zemí (4 z České republiky, 2 ze Španělska, 2 z Portugalska, 2 z Rumunska a 2 z Velké Británie) je opět připraveno změnit zdravotnickou praxi na svých pracovištích prostřednictvím navržených procesů klinického leadershipu a zavedení osvědčených postupů, což přinese prospěch nejen pacientům, ale sníží se i nadbytečná ekonomická zátěž zdravotní péče.

Navzdory všem výzvám pandemie COVID-19 jsme přesvědčeni, že se všem účastníkům podaří své projekty zdárně dokončit. Přejeme vám všem hodně štěstí a děkujeme za účast!

Poděkování patří také Jitce Klugarové za vedení tohoto kurzu a kolegům z Velké Británie, Španělska, Portugalska a Rumunska za skvělou spolupráci.

 

24. 1. 2022