gLocal Solution Room 2022

10. 6. 2022


Globální důkazy. Místní rozhodnutí.
JBI gLocal Solution Room je celosvětová akce, jejímž cílem je najít řešení problémů při zavádění důkazů do praxe v místním kontextu.


Týdenní workshopy „JBI gLocal Solution Room“, které letos probíhaly od 6.-12. června, jsou každoročně zcela zdarma a jsou zaměřené pro odborníky z praxe. Zabývají se tím, jak globální znalosti ovlivňují místní evidence-based praxi a jak místní zkušenosti ovlivňují globální myšlení v oblasti #EBHC.

Akce pořádané v rámci JBI Collaboration v mnoha zemích a jazycích zahrnují webináře, semináře, sympozia, workshopy a další.

Součástí každého JBI gLocal Solution Room je uznávaný panel odborníků, kteří poskytují "reálné" poznatky o implementaci důkazů. Jako "think tank" pak přímo odpovídají na otázky účastníků týkající se výzev EBP. Cílem všech akcí gLocal Solution Room je poskytnout praktická řešení a rady pro zavádění důkazů do praxe v klinickém prostředí.
JBI gLocal Solution Room je navržen tak, aby spojil klinické lékaře, akademiky a tvůrce politik se zájmem o zdravotní péči založenou na důkazech a sloužil jako synchronizovaný, společný a široce přístupný meziregionální prostor pro podporu diskuse a debaty o praxi založené na důkazech.

Tento pátek naše JBI centrum uspořádalo na univerzitě ve Splitu gLocal Solution Room s tématem "Implementation of Evidence-Based Practice into the Workplace". Děkujeme všem za skvělou diskusi o EBP a kritiku současných implementačních strategií v EBHC.

Pojem gLOCALization byl zpopularizován prací sociologa Rolanda Robertsona, neboť jeho kořeny lze vysledovat z japonského obchodního termínu "dochakuka", který zdůrazňuje globální pohled přizpůsobený místním podmínkám. gLOCALization zdůrazňuje myšlenku současné globalizace ovlivňující lokální úroveň společnosti a lokalizaci globality.

Co má gLOKALIZACE společného se zdravotní péčí založenou na důkazech? Tvorba, syntéza, přenos a implementace důkazů jsou současně globální i lokální. Již více než 20 let pracuje JBI na zlepšování zdravotních výsledků v komunitách po celém světě tím, že propaguje a podporuje využívání nejlepších dostupných důkazů pro rozhodování v místě péče. Organizace JBI věří, že zdravotní péče založená na důkazech by měla být řízena potřebami globálního zdraví, přičemž dosažení lepšího globálního zdraví je považováno za cíl (a konečný cíl) i za "hnací sílu" zdravotní péče založené na důkazech. Uznává také, že globalizace propojuje a zároveň ovlivňuje zdraví lidí na celém světě.  

JBI si však uvědomuje, že zdravotní péče je složitá a že neexistuje jediný lineární přístup, který by vždy fungoval a přenesl výzkumné poznatky do politiky a praxe. Důkazy nebudou vždy proveditelné, vhodné, smysluplné nebo dokonce účinné v daném kontextu. JBI si uvědomuje, že problémy při budování evidence based a kapacity pro implementaci důkazů jsou rozmanité a liší se mezi jednotlivými zeměmi, regiony a kulturami; a že rozdíly v ekonomice, klinické odbornosti, zdravotní politice, zdravotnických systémech a zdrojích často vyžadují strategie a řešení, která jsou jedinečná a specifická pro místní kontext.

JBI proto vybízí ke sdílení a lokalizaci znalostí a podporuje a zapojuje zdravotnické pracovníky, vědce, akademiky a tvůrce politik, aby společně podnikli kroky, které celosvětově změní výsledky v oblasti zdraví.

Při posilování lokálního využívání globálních důkazů si JBI uvědomuje důležitost synchronizovaného, přístupného a inkluzivního prostoru pro mezinárodní diskusi a debatu. JBI gLOCAL Solution Room se zabývá jak tím, jak globální znalosti informují místní postupy založené na důkazech, tak tím, jak místní zkušenosti ovlivňují globální myšlení v oblasti zdravotní péče založené na důkazech. Cílem JBI gLOCAL Solution Room je stimulovat tyto dvě síly a přispět tak k celosvětovému úsilí o sdílení znalostí.

10. 6. 2022