World Evidence-Based Healthcare Day 2022

20. 10. 2022


Světový den zdravotní péče založené na důkazech (Evidence-Based Healthcare Day, EBHC) se koná každoročně 20. října. Je to celosvětová iniciativa, která zvyšuje povědomí o potřebě lepších důkazů s cílem informovat o zdravotní politice, praxi a rozhodování v zájmu globálního zlepšení výsledků v oblasti zdraví. Je to příležitost zúčastnit se debaty o globálních trendech a výzvách, ale také oslavit vliv jednotlivců a organizací na celém světě a ocenit práci některých výzkumníků, tvůrců politik a zdravotníků při zlepšování výsledků v oblasti zdraví.


 

Kampaň k mezinárodnímu dni EBHC 2022 se zabývá tématem „Smysluplná partnerství“ a tím, jak partnerství v rámci celosvětového ekosystému důkazů a napříč ním fungují, aby propojila výzkum, politiku a praxi a využila potenciál zdravotní péče založené na důkazech.

Celosvětová expertní komunita zabývající se důkazy dlouhodobě považuje spolupráci za klíčovou pro vytváření důvěryhodných a pragmatických důkazů. Pandemie COVID-19 zdůraznila význam zdravotní péče založené na důkazech a potřebu partnerství při vytváření rychlých reakcí založených na důkazech, zefektivnění globálního úsilí, snížení plýtvání výzkumem a zajištění dostupnosti, transparentnosti a srozumitelnosti nejlepších dostupných důkazů.

Rozsah národní a mezinárodní spolupráce, kterou podnítila pandemie COVID-19, překonal všechny historické precedenty. Došlo k mimořádnému nárůstu nových a inovativních partnerství a spolupráce mezi regulačními orgány, vládami, vědci a výzkumníky, poskytovateli zdravotní péče, technologickými giganty a spotřetitelskými skupinami – o mnohých z nich bylo psáno na blogu zveřejněném ke světovému dni EBHC 2021. Přečtěte si např. i náš blog na téma CoVaST, the global consortium for COVID-19 Vaccines Safety tracking.

K mezinárodnímu dni EBHC se připojujeme se seminářem pro core členy CEBHC-KT na téma „Tvorba důvěryhodných guidelinů v České republice“, kde hlavní metodik projektu Klinických doporučených postupů, Miloslav Klugar, prezentoval tento projekt, jeho hlavní milníky a vysvětlil podrobněji metodologii i ostatním kolegům, kteří do projektu nebyli zapojeni, nebo se zapojili teprve nedávno. Podal vlastní zkušenost s odbornými týmy a zapojenými institucemi, kde také narazil na omezující faktory, byrokracii a averzi ke změnám. Avšak vynaložené úsilí překonalo některé z těchto problémů a výsledkem je skadké ovoce v podobě více jak 40 klinických doporučených postupů, které mají sloužit k zlepšení kvality zdravotních služeb a lepší informovanosti pacientů. A nejen to, počet klinický doporučených postupů se bude dále rozšiřovat.

 

20. 10. 2022